Tôi đã dùng phần mềm HTsoft được hơn một năm, chạy ổn đinh. Nhưng mới đây có một máy tính bị hỏng ổ cứng nên phải thay ổ cứng và cài lại win. Trường hợp này sau khi cài lại phần mềm HTsoft, máy tính này có được cấp lại key phần mềm không?

Gói phần mềm tôi đang dùng là gói phần mềm quản lý bán hàng Sale Pro.