Tôi thấy chức năng cảnh báo khách nợ đến và quá hạn trong phần mềm quản lý bán hàng SalePro khi đăng nhập vào phần mềm chưa khớp với thông tin chi tiết khi kích vào Công nợ Đến + quá hạn.

Thông báo cảnh bảo khách nợ đến và quá hạn bao gồm tất cả hóa đơn chưa đến hạn cũng như đến hạn và quá hạn, chứ không phải chỉ những hóa đơn đến hạn và quá hạn. Báo cáo Công nợ đến và quá hạn thì rất chuẩn.

HTsoft xem lại và cho tôi câu trả lời sớm nhé!

Thanks!