MODULE TÍCH XU KHTTT

1.      Mục đích

Áp dụng tại các hệ thống siêu thị để tri ân khách hàng, kích thích khách hàng quay lại cửa hàng.

2.      Phân quyền

-         User được khai báo tỷ lệ quy đổi xu thành tiền cần nằm trong nhóm được phân quyền Sửa quyền Tùy chọn

-         User được xem báo cáo tích xu cần nằm trong nhóm được phân quyền Quản lý in và cấp thẻ KHTT

-         User được thêm KHTT cần nằm trong nhóm được phân quyền Thêm quyền Quản lý in và cấp thẻ KHTT

-         User được cập nhật xu bằng tay cần nằm trong nhóm được phân quyền Sửa quyền Quản lý in và cấp thẻ KHTT

3.      Cơ chế tích xu tự động

3.1  Tích xu tự động

Quy định KH mua 100.000VND được tích thành 1xu tương ứng với 1000đ

Khai báo mức quy đổi như sau:

Truy cập Cấu hình- Tùy chọn, sang tab cài đặt toàn hệ thống, điền thông tin: Tỷ lệ quy đổi tiền thành xu và quy từ xu ra tiền sử dụng

3.2  Hỗ trợ tích xu theo cơ chế bằng tay: Áp dụng khi muốn tặng điểm thêm cho những khách hàng đặc biệt.

Cách thực hiện:

-         Truy cập menu KHTT à Quản lý in và cấp thẻ

o   B1: Chọn khách hàng muốn tặng xu

o   B2: Tại ô “Số lượng xu” trên grid kích vào ô vuông nhỏ phía bên phải.

 - Giao diện thêm xu xuất hiện như sau:

o   B3: Nhập các thông tin ghi chú và Số lượng xu tặng thêm sau đó nhấn Enter và Nhấn Ghi lại. Số V-Xu sẽ được cộng vào tích lũy của mặt hàng

4.      Thêm khách hàng chưa phát sinh giao dịch vào khách hàng thân thiết

-         Đối với khách hàng mới chưa phát sinh giao dịch mua hàng thì sẽ không xuất hiện trong danh sách KHTT tại giao diện Quản lý in và cấp thẻ này. Để thêm khách hàng thành KHTT và tặng V-Xu ta thực hiện như sau:

o   Chọn nút Thêm KHTT :

o   Form danh sách khách hàng hiển thị ta tìm kiếm và chọn khách hàng sau đó nhấn Chọn & Thoát.

o   Các khách hàng đã chọn sẽ được hiển thị ngay tại danh sách chính ta nhấn Ghi  lại.

5.      Sử dụng Xu:

-         Trên hóa đơn bán lẻ, sau khi chọn khách hàng và các mặt hàng cần thanh toán. Ta kích vào biểu tượng của chức năng Gift Card như hình dưới.

-         Giao diện cho phép thanh toán bằng Gift Card như sau: Ta nhập số Xu khách hàng muốn thanh toán sau đó nhấn “Đồng ý”

-         Hệ thống sẽ quay về giao diện hóa đơn bán lẻ và tự động thêm mã hàng xu với đơn giá bằng đúng số xu quy đổi thành tiền mặt để trừ tổng tiền trên hóa đơn.

-         Nếu còn số tiền cần thanh toán thì nhân viên thu ngân sẽ thực hiện thu nốt số tiền còn lại như bình thường.

6.      Báo cáo Thống kê xu

-         Truy cập menu KHTT à Quản lý in và cấp thẻ

o   Số lượng xu:  Tổng số xu mà khách hàng tích lũy được

o   Tổng tiên xu: Tổng số tiền quy đổi từ xu sang

o   Tổng đã trả: Tổng số xu khách hàng đã sử dụng

o   Tổng còn nợ: Tổng số xu còn lại của khách hàng

o   Tỷ lệ nhân xu: tỷ lệ quy đổi  xu thành tiền

-         Để xem chi tiết các giao dịch có tích lũy xu, ta kích tại ô vuông trên cột Số lượng xu:

-         Thông tin hiển thị chi tiết sẽ hiển thị:

-         Các thông tin như sau:

o   Tiền hóa đơn: Tổng tiền khách mua trên hóa đơn

o   Tiền tích điểm: Tổng tiền sử dụng để quy đổi sang xu – Đã trừ khi tổng tiền của những mặt hàng không tích lũy cho khách hàng

o   Số lượng xu: Tổng số lượng xu tích lũy được trên mỗi giao dịch