HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP PHẦN MỀM VÀ CÂN ĐIỆN TỬ

I.                   Mục đích

Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft cho phép tích hợp với cân điện tử để hỗ trợ truyền nhanh số lượng từ cân điện tử vào phần mềm nhằm hỗ trợ các đơn vị thuận tiện và đỡ nhầm lẫn trong quá trình thực hiện của thu ngân.

II.               Quy trình tích hợp

Sau khi cắm thiết bị cân vào máy tính, kiểm tra xem máy tính đang nhận cân ở cổng COM nào.

Quy trình kiểm tra: Chuột phải vào biểu tượng Computer ngoài Desktop -> Manager -> Device Manager -> Ports (COM&LPT)

Kiểm tra tại mục Port (COM&LPT) để biết xem máy tính đang nhận cân điện tử theo COM nào. VD: ảnh trên là COM2

Nếu muốn có thể chỉ định lại cổng COM mà thiết bị đã gắn vào như hình sau:

Tiếp theo thiết lập cấu hình cổng COM trên phần mềm như sau: Truy cập module Cấu hình -> Tùy chọn -> Cài đặt khác -> Tích vào chức năng “Cấu hình cổng COM cho cân điện tử”

Sau khi cấu hình thành công bước trên vào phiếu bán lẻ, thu ngân thực hiện cân và nhấn vào nút CG trên cân để truyền số lượng vào phần mềm (lưu ý số lượng phải >0 thì máy mới truyền, số lượng được tính bằng kg). Trên phần mềm số lượng được nhận vào dòng con trỏ đang focus.