Tôi thấy phần mềm quản lý bán hàng BizMan có chức năng Quản lý khuyến mại khá là đầy đủ. Nhưng Tôi muốn hỏi là trong 1 chương trình khuyến mại bao gồm nhiều mặt hàng, vẫn trong thời gian khuyến mại mà 1 mặt hàng đã được bán hết thì mình phải thiết lập lại 1 chương trình khuyến mại khác hay là phải làm thế nào? Mong Anh Chị bên HTsoft hỗ trợ giúp

Thank all