Bên mình đang sử dụng phần mềm quản lý bán hàng BizMan. Mình gặp phải vấn đề như sau: Mình đã thiết lập chương trình quản lý giá cho 1 chi nhánh của mình. Sau đó mình nhập thêm hàng mới về , vấn đề là sau khi thực hiện phiếu bán mặt hàng mới đó lại không nhảy đúng giá theo chương trình mình đã tạo ra?