Bên mình mới đi vào sử dụng phần mềm quản lý bán hàng SalePro của công ty. Trong quá trình thực hiện mình thấy phần mềm khá là trực quan, dễ sử dụng. Mình muốn hỏi HTsoft là: các mẫu hóa đơn của HTsoft thiết kế ra chưa phù hợp với bên mình lắm, liệu có thể thay đổi được không? 

Thanks