Mình mới tải phần mềm quản lý bán hàng BizMan về sử dụng, thấy có chức năng Khách hàng thân thiết, mình tìm mãi mà không thấy chỗ nào để quy định về hạng thẻ cho Khách hàng, tức là Khách hàng như thế nào thì được thẻ vàng, bạc, kim cương? Mong Htsoft chỉ giúp.