Hướng dẫn cho Tôi cách làm sao để khi nhân viên thực hiện hóa đơn bán cho Khách hàng thì biết được Khách hàng đấy đang ở hạng thẻ gì để Nhân viên nhập hình thức ưu đãi tương ứng? Bên Tôi đang sử dụng phần mềm quản lý kinh doanh BizMan của HTsoft.