Cho mình hỏi là mình bây giờ muốn đổi tiền USD sang thành tiền nhân dân tệ (CNY) thì mình làm như thế nào? Mình vào sửa rồi nhưng không được, trên phần mềm BizMan nhá. Thanks