Hướng dẫn mình cách thay đổi tỷ giá ngoại tệ với. Mình đang dùng thử phần mềm quản lý bán hàng của HTsoft