Tôi thấy trên hóa đơn bán lẻ có chức năng Ghi và in luôn. Vậy tạo sao khi thực hiện hóa đơn bán buôn không có chức năng này chỉ? Tôi toàn phải chọn nút in sau khi ghi thôi.