I.  Tổng quan

 

Module Theo dõi tiến độ đơn hàng cho phép theo dõi tiến độ hoàn thành đơn hàng, theo dõi thông tin của các mặt hàng trên cả đơn hàng, số lượng của những mặt hàng đã xuất kho và số lượng của những mặt hàng chưa được xuất kho trên đơn hàng.

II.  Hướng dẫn sử dụng

Để thực hiện một đơn hàng và theo dõi tiến độ của đơn hàng ta thực hiện như sau:

  1. Lập đơn đặt hàng

 

Truy cập vào menu Bán hàng/ Đơn đặt hàng

Chọn nút Thêm như trong hình để thực hiện đơn đặt hàng mới

Điền các thông tin của đơn đặt hàng sau đó nhấn nút Ghi

            

Đơn đặt hàng mới được tạo ra trong danh sách

Để xem tiến độ của đơn đặt hàng đã tạo thực hiện như sau:

Truy cập menu Bán hàng/ Theo dõi tiến độ đơn hàng

Nhấn nút Tìm kiếm trên cửa sổ hiện ra

Phần mềm sẽ tự động lọc và liệt kê ra danh sách những đơn hàng đang theo dõi tiến độ

  1. Xuất kho

Thông tin về đơn hàng trước khi xuất kho

Để xuất hàng từ đơn hàng đã tạo ta làm như sau

Từ danh sách đơn đặt hàng, chọn đơn hàng tương ứng sau đó chuyển thành hóa đơn bán buôn hoặc hóa đơn bán lẻ để xuất hàng.

Cửa sổ bán hàng xuất hiện

Thay đổi thông tin số lượng hàng sẽ xuất kho

Nhấn nút Ghi để hoàn thành

Truy cập lại vào module Theo dõi tiến độ bán hàng để xem và theo dõi các thông tin, tiến độ của đơn hàng