Giống nhau:

-        Được sử dụng để thiết lập giá bán mới(bán buôn, bán lẻ...) cho từng mặt hàng trong quá trình bán hàng của doanh nghiệp(nhà quản lý có thể áp dụng phương thức tính giá bán mới cho từng mặt hàng gồm các tiêu chí: tăng tỉ lệ %, tăng số tiền dựa trên giá vốn hoặc giá bán hiện tại của mặt hàng hoặc có thể export toàn bộ danh sách mặt hàng cần  thiết lập giá bán ra một file excel và tự điền các đơn giá mới cho từng mặt hàng tùy vào nhà quản lý).

-         Cả hai chức năng đều hỗ trợ sự thay đổi giá theo thời gian thực (real-time). Các máy trạm sẽ tự động bán với mức giá mới ngay sau khi nhà quản lý cập nhật giá mới.

Khác nhau:

Tính giá bán

Quản lý giá bán

-  Áp dụng trên phạm vi toàn hệ thống (giá bán của từng mã hàng luôn giống nhau trên toàn hệ thống.

- Có thể áp dụng cho từng chi nhánh, từng kho(trên cùng một mã hàng có thể đặt mức giá bán khác nhau cho từng chi nhánh, từng kho).

-          Không hỗ trợ

-          Có thể lập được kế hoạch giá bán.

-          Không hỗ trợ

-          Lên lịch tự động kích hoạt bảng giá đã lập.