Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng htsoft BizMan, tôi thấy khá thích phần báo cáo doanh thu theo nhóm hàng, nó khá chi tiết và có tính chất so sánh rất hay. Nhưng tôi đang dùng phần mềm cho 6 chi nhánh nên rất cần có một báo cáo giống như báo cáo doanh thu theo nhóm hàng nhưng dành cho chi nhánh.  Nếu Htsoft bổ sung thêm báo cáo doanh thu theo chi nhánh thì sẽ giúp ích cho việc quản lý rất nhiều. Mong công ty Htsoft xem xét yêu cầu này và có bản cập nhật sớm nhất có thể!