Tôi kinh doanh phụ tùng ô tô xe máy, đang muốn sử dụng một phần mềm quản lý tốt để quản lý. Tôi chủ yếu là bán buôn (bán sỉ), có 2 điểm bán chính. Tôi cũng đã từng sử dụng một phần mềm nhưng không phù hợp với mặt hàng kinh doanh này, nên vẫn đang quản lý chủ yếu trên excel, hạn chế rất nhiều. Có Anh Chị nào đã dùng phần mềm HTsoft gói SalePro hay BizMan thì cho tôi xin ý kiến.

Cám ơn!