Dear Htsoft! 

Tôi tên là Hương - bộ phận kế toán công ty Mẹ và Bé, tôi dùng phần mềm của các bạn 1 năm nay rồi. Hiện tại tôi muốn báo cáo công nợ phải thu phải trả tách riêng ra  thành 2 công nợ riêng biệt là công nợ phải thu, công nợ phải trả. Không biết Htsoft có đồng ý chuyển cho tôi không và nếu có thì tôi cần thêm chi phí là bao nhiêu. Các bạn contact sớm cho tôi nhé, tôi xin cảm ơn!