Hi Htsoft!

Hiện tôi mới sử dụng phần mềm HtsoftBizMan, tôi muốn hỏi chút về phần mềm như sau: Có cách nào mà user không được phân quyền mã chức năng HT11 (được phép xem báo cáo trên tất cả các kho) nhưng vẫn có thể nhìn thấy tất cả hàng tồn ở các chi nhánh khác tại phiếu hóa đơn bán buôn và bán lẻ hay không? Tôi xin cảm ơn!