Htsoft xem giúp tôi lỗi này là lỗi gì thế??? Khi tôi bật phần mềm lên thì có cảnh báo  hộp thoại "The application failed to initialize property (0xc000007b)..." và không thể vào được phần mềm. Htsoft giải quyết sớm cho tôi với!