Hi Htsoft!

Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HtsoftBizMan của bên bạn, tôi muốn hỏi Htsoft vấn đề này được không: 

Tôi đã đặt mặc định phiếu bán lẻ 8cm đối với hóa đơn bán lẻ sau đó thì đặt mặc định phiếu in A5 đối với hóa đơn bán buôn, nhưng khi tạo hóa đơn bán lẻ  thì xuất hóa đơn lại ra lại là phiếu in A5 ???? Tôi làm đúng quy trình rồi mà, Htsoft xem xét hỗ trợ tôi nhé!