Hiện tại bên tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HtsoftBizMan ver 3.1,tôi đã điền giới hạn ngày nợ trong cấu hình khách hàng và nhà cung cấp rồi.  Nhưng trong mỗi hóa đơn xuất bán thì Hạn TT (hạn thanh toán) luôn mặc định chính là ngày xuất bán mà không tự động gia hạn theo số ngày cấu hình tôi làm trước đó. Htsoft có thể giúp đỡ tôi được không, mỗi phiếu tôi phải thay đổi lại bằng tay rất bất tiện. Tôi xin cảm ơn!