THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN KHUYẾN MÃI GIỮA QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MÃI

Mục đích: Phần mềm quản lý bán hàng BizMan.NET cho phép cấu hình tùy chọn thứ tự ưu tiên giảm giá đối với khách hàng có thẻ KHTT(Khách hàng thân thiết) và chương trình khuyến mãi.

Áp dụng: Sử dụng phần mềm bản quyền HTsoft BizMan.NET và có chức năng quản lý khuyến mãi.

Cấu hình các lựa chọn lấy giảm giá:

Ø  Lấy giảm giá của chương trình khuyến mãi

Ø  Lấy giảm giá của chương trình KHTT

Ø  Lấy giảm giá của chương trình nào có giảm giá lớn hơn( áp dụng trên từng dòng hàng trên hóa đơn)

Ø  Cộng gộp giảm giá của cả 2 chương trình

Các ví dụ dưới đây sẽ giải thích rõ hơn về các lựa chọn:

Mặt hàng

Chiết khấu(%) của chương trình khuyến mãi hiện hành

A

5

B

12

C

0

 

Khách hàng đến mua hàng là khách hàng mã 310AA000280 ở hạng thẻ vàng: được hưởng chiết khấu 10% trên giá trị đơn hàng.

TH1: Lấy giảm giá của chương trình khuyến mãi

 

TH2: Lấy giảm giá của chương trình KHTT

 

 

 


TH3: Lấy giảm giá của chương trình nào có giảm giá lớn hơn( áp dụng trên từng dòng hàng trên hóa đơn)

Mặt hàng

Chiết khẩu (%) chương trình KM

So sánh

Chiết khẩu (%) chương trình KHTT

Chiết khấu (%) được hưởng

A

5

<

10

10

B

12

>

10

12

C

0

<

10

10


 

TH4: Cộng gộp giảm giá của cả 2 chương trình

Mặt hàng

Chiết khẩu (%) chương trình KM

Chiết khẩu (%) chương trình KHTT

Chiết khấu (%) được hưởng

A

5

10

15

B

12

10

22

C

0

10

10


 

Đặc biệt, phần mềm cho phép cấu hình chế độ chiết khấu tự động (không cần hỏi), hoặc có bật message thông báo yêu cầu nhân viên thu ngân confirm về khoản chiết khấu đang thực hiện khi thu tiền ngay trên Hóa đơn bán lẻ.