Qua 1 thời gian sử dụng phần mềm quản lý bán hàng Htsoft, mình thấy phần mềm các chức năng đều khá là ổn nhưng có 1 chút góp ý nhỏ đối với chức năng in mã vạch: hiện tại khi muốn in mã vạch cho mặt hàng mình cần phải thao tác là tích chọn vào từng mã muốn in, nhiều khi muốn chọn tất cả các mã hàng đó mà hiện tại phần mềm chưa hỗ trợ tính năng này. Rất cảm ơn Htsoft!