Sau khi import  file excel vào chức năng  in mã vạch, trong file excel này đã có trường giá bán lẻ (giá này được thiết lập từ chương trình quản lý giá), nhưng trong form in mã vạch lại không thấy hiển thị giá bán lẻ này. Có phải phần mềm của tôi bị lỗi gì không, mong Htsoft hỗ trợ!