Bên tôi đang đưa vào dùng thử phần mềm quản lý bán hàng Htsoft  và đã cài đặt trên một số máy tính. Nhưng có vấn đề là 1 vài máy sau khi điền thông tin kết nối lại bị mất các chức năng: ghi, tạo mã đăng ký bản quyền, đăng ký bản quyền.... ở phần chi tiết đăng nhập, như kiểu cửa sổ bị thu hẹp lại nên chưa thể kết nối được đến máy chủ. Htsoft  có thể hỗ trợ vấn đề này cho tôi được không?