Htsoft xem giúp tôi tại sao khi tôi set giá trong quản lý giá rồi nhưng khi in mã vạch thì giá này lại lấy từ cấu hình mặt hàng. Tại chức năng in mã vạch tôi đã chọn option: "lấy giá trong quản lý giá" rồi nhé. Các bạn kiểm tra giúp tôi được không??