Khi bắt đầu sử dụng phần mềm bán hàng, Htsoft đã setup cho tôi hạng thẻ khách hàng thân thiết ok. Nhưng trong thời gian gần đây, một số mã khách hàng không tự nhảy lên hạng thẻ, tôi kiểm tra trong khách hàng thân thiết thấy lịch sử mua hàng của các khách hàng này số tiền đã lớn hơn rất nhiều so với thể lệ đã set ban đầu. Tôi không thể sửa hạng thẻ bằng tay vì như vậy rất mất thời gian, Htsoft xem giúp tôi lý do tại sao lại như vậy được không?