HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG THU TIỀN KHÁC CHI NHÁNH

1.      Vai trò: Chức năng này cho phép đăng nhập vào 1 chi nhánh mà có thể thu tiền khách hàng tại nhiều chi nhánh khác, thường áp dụng công ty đa chi nhánh và chi nhánh chính thu tiền.

Phân quyền: user thuộc nhóm user có quyền HT27: #Được phép thu tiền khách hàng nhiều chi nhánh

2.      Hướng dẫn sử dụng:

Tại module Bán hàng/ Thu tiền khách hàng: Sau khi chọn thêm mới phiếu thu tiền khách hàng, chọn khách hàng thu tiền kích vào biểu tượng  để chọn chi nhánh thu tiền:

Sau khi chọn chi nhánh muốn thu tiền khách hàng sẽ hiển thị toàn bộ chi tiết phiếu chưa thanh toán hết của chi nhánh đó: VD: chi nhánh 2 như hình minh họa

Sau khi thực hiện thu tiền thì Tổng tiền TT(VND) đã thu sẽ làm tăng số dư quỹ tại chi nhánh thực hiện hóa đơn xuất bán ( chi nhánh 2 như trong hình).

Lưu ý: Thông thường khi sử dụng chức năng Thu tiền  khác chi nhánh sẽ dùng kết hợp chức năng Phiếu chuyển tiền trong Quỹ và ngân hàng để thưc hiện luân chuyển tiền giữa các chi nhánh một cách nhanh chóng, hoặc thực hiện các phiếu chi phiếu thu tương ứng tại các chi nhánh.