Máy tính của tôi mới cài lại win, tôi đã cài lại phần mềm HTsoftBizMan và đã hoạt động bình thường như cũ rồi, nhưng bây giờ tôi không rõ lý do vì sao mà trên tất cả các phiếu tôi đều không import được bằng excel, trong khi các máy khác trong cùng hệ thống vẫn import được bình thường, có phải do tôi cài win bị lỗi không?