Tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoftBizMan, vừa rồi tôi có vào tạo mới 1 phiếu chuyển kho nhưng khi tít mã vạch vào thì không tìm thấy mã hàng đó, kiểm tra mã này vẫn còn tồn kho số lượng lớn, check cấu hình mặt hàng thì không thấy mã hàng đó. Tôi out ra và vào lại phần mềm thì lại ok, không hiểu lý do tại sao nhỉ?