THÊM TIỀN TỐ HOẶC HẬU TỐ VÀ NHÂN BẢN MÃ HÀNG KHI THỰC HIỆN NHẬP MẶT HÀNG TỪ EXCEL

Chức năng:

  Chức năng này cho phép khai báo thêm nhanh mã hàng có tiền tố hoặc hậu tố và nhân bản mã hàng, rất thuận lợi khi khai báo mã hàng thuộc lĩnh vực thời trang, phụ kiện,… có quản lý size, màu sắc, xuất xứ,…

Hướng dẫn sử dụng

-          Vào menu cấu hình mặt hàng chọn chức năng nhập mặt hàng từ excel

Giao diện chính của chức năng nhập mặt hàng từ excel như sau:

  

Sau khi tạo mẫu nhập liệu và tìm đúng file excel vừa nhập để import vào, ta cần click chọn Advanced \thêm tiền tố hoặc hậu tố và nhân bản mã hàng

-          Tại đây phần mềm hỗ trợ thêm tiền tố/hậu tố từ file excel. Sau khi tạo xong mẫu nhập và điền đầy đủ các thông tin, cần import vào phần mềm để tất cả các mã hàng import trước đó được bổ sung thêm tiền tố/ hậu tố này.

            

 

-          Từ 2 mã hàng: AOLEN CL và QNID sau khi tiến hành thêm mỗi hậu tố quy định về size: Size-M, Size-L, Size-XL vào từng mã chúng ta đã nhân bản lên 6 mã mới và mỗi mã hàng này đã được bổ sung thêm chi tiết về size. Tiến hành Ghi lại để quá trình được hoàn tất