Tôi rất vui vì HTsoft có setup cho tôi chức năng cho phép khai báo hết hàng theo ngưỡng, và có thể xem được báo cáo rất chi tiết, tôi không phải đợi số lượng tồn là 0 thì phần mềm mới báo hết hàng, điều này giúp tôi chủ động hơn trong quá trình nhập kho. Nhưng tôi có một góp ý nhỏ là trong file nhập mặt hàng bằng excel vào cấu hình\mặt hàng lại không có cột số lượng tồn max và số lượng tồn min cho tôi import vào, tôi phải gõ tay nên hơi bất tiện. Htsoft điều chỉnh lại file import thì tuyệt quá, cảm ơn các bạn nhiều nhiều!