HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KHUYẾN MÃI THEO COMBO

Mục đích: Thiết lập và quản lý được chương trình khuyến mãi bán hàng theo combo: mua n hàng tặng m hàng, mua 1 hàng tặng n hàng,…

Chức năng này giúp ích cho việc nhóm các mặt hàng thành nhóm để thực hiện bán hàng theo nhóm với giá bán là tổng đơn giá bán của các mặt hàng thành phần.

Chương trình quản lý khuyến mãi áp dụng trên hóa đơn bán lẻ của từng chi nhánh, có thể chia sẻ chương trình khuyến mãi cho các chi nhánh khác nhau.

Hướng dẫn sử dụng:

Bước 1: Khai báo mã hàng combo, lưu ý chọn thuộc kiểu: mã combo/Group(để quản lý khuyến mãi), mặt hàng này sẽ không quản lý tồn kho nên user có thể không cần nhập các thông tin khác ngoài Mã hàng và Tên hàng.

Bước 2: Thiết lập chương trình khuyến mãi có combo

Lưu ý: - Giá bán của mặt hàng thành phần user có thể tự nhập trong chương trình quản lý khuyến mãi này, hoặc lấy giá bán là giá bán hiện tại hoặc chọn mặt hàng thành phần là mặt hàng khuyến mãi thì khi bán sẽ luôn có giá bằng 0

-          Có thể cài đặt chương trình khuyến mãi mua số lượng n mã hàng A và tặng số lượng m mã hàng chính là A(ví dụ mua 2 tặng 1) bằng cách thêm 2 dòng cùng lã mã A trong cấu hình Combo, 1 dòng check vào cột khuyến mãi, 1 dòng là hàng bán. Để thêm được 2 dòng của cùng 1 mã hàng A trên Grid thì cần giữ phím Shift trên bàn phím khi thêm mã A lần 2.

Khi thực hiện hóa đơn bán lẻ chỉ cần chọn combo là sẽ hiển thị ra toàn bộ các mặt hàng thành phần đã thiết lập trong chương trình quản lý khuyến mãi với giá bán tương ứng.