Hướng dẫn chức năng treo hàng sau khi duyệt SO

1.    Mục đích

Chức năng này cho phép treo hàng sau khi duyệt phiếu đơn đặt hàng(SO) để đảm bảo đủ hàng để xuất hàng cho khách hàng.

Sau này trên các phiếu hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán lẻ có thể check nhanh được số lượng hàng treo này để có kế hoạch bán hàng.

Khi thực hiện xuất bán chỉ được xuất đi với số lượng tối đa là số lượng tồn kho trừ đi số lượng hàng treo

 Hàng sẽ chỉ được treo khi phiếu SO đã phê quyệt(approved), và sẽ chỉ bán được hàng treo này khi thực hiện chuyển từ chính phiếu SO đã duyệt sang phiếu xuất.

Muốn giải phóng hàng bị treo(khách hàng từ chối mua) trên SO, phải thực hiện Từ chối(reject) phiếu SO đó.

2.    Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Thực hiện phê duyệt đơn đặt hàng SO:


Bước 2: Check số lượng hàng bị treo trên phiếu SO

Tại chức năng Hóa đơn bán buôn, hóa đơn bán lẻ sau khi chọn mặt hàng sẽ check được số lượng hàng bị treo trên phiếu SO:

Lưu ý: Với ví dụ trên hình trên thì mã hàng MaygiatSanyo này chỉ được xuất tối đa là 2 chiếc ( 3-1=2).

 

Phần mềm sẽ chỉ cho phép xuất số lượng hàng treo này khi chuyển trực tiếp từ phiếu SO đã phê duyệt cho mặt hàng này sang hóa đơn tương ứng, cách thực hiện như sau:

Sau khi thực hiện xuất bán thành công thì số lượng đã duyệt trên SO sẽ giảm với số lượng tương ứng: