Siêu thị của tôi thỉnh thoảng chuyển một số mặt hàng lỗi đến NPP để họ bảo hành thì thông thường thời gian đợi bảo hành khá dài, khi lập phiếu chuyển đến NPP xong thì trong kho không tự trừ hàng đó dẫn đến số lượng tồn thực tế không đúng. Mà nếu muốn số lượng tồn chính xác thì tôi cần tạo phiếu xuất bán, phiếu xuất có giá hay không có giá đều ảnh hưởng đến lợi nhuận, HTsoft xem có cách nào mà tôi không phải làm phiếu xuất trong trường hợp này không?