Vừa rồi khi tôi xem sổ kho trong phần mềm quản lý bán hàng HTsoftBizMan thấy hiện ra thông báo lỗi "Unable to cast object of type.....", tôi đã liveupdate phần mềm rồi vẫn không xem được. HTsoft hỗ trợ giúp tôi được không? Đây là ảnh chụp lỗi đó