Không hiểu tại sao khi bộ phận kinh doanh lập đơn đặt hàng của khách hàng, bộ phận bán hàng làm thao tác chuyển đơn đặt hàng thành phiếu bán buôn thì ở phiếu xuất không nhìn thấy giá vốn (đã được phân quyền nhìn thấy giá vốn). Trong khi vẫn đơn đặt hàng ấy bộ phận kế toán cũng chuyển thành hóa đơn bán buôn thì lại nhìn thấy giá vốn. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, bên tôi đang dùng phần mềm quản lý bán hàng HTsoftBizMan nhé, rất mong HTsoft giải thích cho tôi trường hợp này.