Tôi dùng 2 account đăng nhập vào phần mềm để xem thẻ kho chi tiết, có 1 acc (full quyền) xem báo cáo này thì thấy hiển thị cột đơn giá, còn 1 acc khác cũng được phân quyền xem báo cáo thẻ kho chi tiết nhưng lại không có cột đơn giá. Có phải do phân quyền đúng không ạ, nhưng không biết là cần phân thêm quyền gì cho user thứ 2. Tôi đang dùng phần mềm bán hàng HTsoftBizMan.