Hôm nay tôi vào xem báo cáo bán hàng trong phần mềm HTsoftBizMan không thấy có cột mã hàng, tôi không nhớ là đã làm những thao tác gì mà lại mất được cột mã hàng nữa, HTsoft có thể vào xem giúp tôi tại sao được không?