Tôi đang dùng phần mềm để bán hàng bình thường nhưng không hiểu sao hôm nay in bill bán lẻ cho khách thì hệ thống báo lỗi "Object reference not set to an instance of an object" không hiểu lỗi gì nữa.