Chào HTsoft!

Mình đang dùng phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, hôm nay mình vào Hóa đơn bán lẻ, tít mã hàng vào nhưng không tìm thấy mặc dù mình đã khai báo Mã hàng và vẫn tích theo dõi, kiểm tra tồn kho vẫn còn hàng và không có đơn đặt hàng nào phát sinh với mặt hàng đấy, mình cũng không hiểu tại sao, các bạn giúp mình nhé!