Trước đây tôi dùng phần mềm bán hàng HtsoftBizMan tôi chọn chế độ ghi và in phiếu ngay vẫn in được bình thường nhưng kể từ khi thay bằng máy in mới là Canon LBP3300 nếu chọn ghi xong và in ngay máy báo lỗi, nhưng nếu tôi chọn chế độ xem trước khi in rồi mới in thì lại ok. Làm như vậy thì mất thời gian cho nhân viên thu ngân quá, đây là do phần mềm hay do cài đặt máy in, mong HTsoft trợ giúp.