Bên tôi đang sử dụng chức năng Quản lý giá trong phần mềm bán hàng BizMan, hôm nay tôi vào chức năng này để thay đổi giá cho 1 số chi nhánh, nhưng tôi không chọn được chi nhánh để thay đổi giá, tôi kiểm tra thì đã được làm việc trên tất cả các chi nhánh rồi,mọi người hỗ trợ giúp tôi nhé.Thanks mọi người!