Bên tôi đang sử dụng chức năng Quản lý giá trong phần mềm bán hàng HTsoft BizMan, hôm nay tôi vào chức năng này để thay đổi giá cho 1 số chi nhánh, nhưng khi chọn chi nhánh để áp giá thì chỉ thấy hiển thị chi nhánh mà tôi đang đăng nhập, trong khi tôi đã được phân quyền được làm việc trên tất cả các chi nhánh rồi, mọi người hỗ trợ tôi nhé.Thanks mọi người!