Tôi mới cài lại Win máy tính giờ tôi đăng nhập vào  phần mềm HTsoft BizMan nhưng thấy không phải Database của tôi, tôi vào để Attach lại Database cũ, nhưng hệ thống báo Access denied, giờ tôi phải làm như thế nào? Mọi người giúp tôi với nhé!