Htsoft BizMan của tôi gặp vấn đề thế này mà tôi chưa biết tại sao: bình thường tôi vẫn dùng nhập kho imei để nhập vào chi nhánh tổng, sau đó chuyển kho số lượng sang các chi nhánh khác để xuất bán và làm hàng bán trả lại bình thường. Nhưng sau khi dùng thêm chức năng chuyển kho imei thì các imei đã bán trước kia lại không thực hiện hàng bán trả lại ở các chi nhánh bán lẻ được nữa. Vậy bây giờ tôi xử lý thế nào với các imei đó.