Tôi đang dùng phần mềm Htsoft, tôi có gặp vấn đề mong được trợ giúp. Hiện tôi đang dùng chức năng " báo cáo tổng giá trị doanh nghiệp ", hôm nay tôi mở thì mới để ý chỉ thấy 4 tiêu chí: tồn kho, công nợ, quỹ, ngân hàng mà không nhìn thấy tổng giá trị doanh nghiệp.