Nay tôi vào Cấu hình/ Mặt hàng để sửa lại 1 số thông tin của mặt hàng đó, nhưng không hiểu sao khi kích vào Sửa thì hệ thống lại không cho tôi sửa và có dòng thông báo (hình bên dưới), HTsoft kiểm tra giúp tôi xem tại sao nhé.Cám ơn!