Hướng dẫn sử dụng in mã vạch theo barcode mở rộng

1.     Mục đích

+ Module này sẽ giúp các công ty là nhà sản xuất, hoặc các công ty kinh doanh theo mô hình bán lẻ siêu thị nhanh chóng in ra được mã vạch theo n barcode để dán lên sản phẩm/ hàng hóa của mình.

+ Khi in mã vạch, bạn có thể lựa chọn nhiều tiêu chí khác nhau sao cho phù hợp với nghiệp vụ quản lý của mình. Ví dụ, có in header, có in footer, có in giá, có in tiêu đề là thương hiệu của công ty…

+ Có hỗ trợ in bằng máy in Laser và in bằng máy in chuyên dụng… với số lượng cột tùy chọn trên trang in.

2.       Mục đích

+ Nhóm quản lý  phân quyền CH14 để được sử dụng chức năng in mã vạch.

3.     Hướng dẫn sử dụng.

Bước 1: Khởi động form in mã vạch


 Bước 2: Chọn các mặt hàng để in mã vạch:


Chọn in mã vạch từ barcode mở rộng

           Nhấn nút   trên giao diện in mã vạch

Giao diện tìm mặt hàng hiển thị, ta tìm kiếm mặt hàng chọn barcode tương ứng và nhấn “chọn và thoát” để trở về .

Hiện ra giao diện đã lựa chọn barcode như sau

Bước 3: Tùy chỉnh các thông số trên tem in ra

(1)  Thông tin trên Header của tem in:

+ Nếu muốn in hearder thi tích vào nút In Header.

Header in ra có thể tùy chọn là tên hàng thì tích vào nút  Header là Tên hàng.

+ Nếu muốn tùy chỉnh thì bỏ dấu tích ở Header là tên hàng đi và nhập nội dung muốn in ra tại ô textbox trống

+ Điều chỉnh độ rộng (số ký tự) của header bằng cách nhập số lượng ký tự tối đa tại Độ dài tối đa của Tên hàng.  Nhập =0 nghĩa là không giới hạn số ký tự của tên hàng.

(2)  Thông tin trên Footer của tem in.

+ Nếu muốn in footer thì tích vào nút In Footer.

+ Muốn in giá bán lẻ của mặt hàng trên footer của tem thì tích vào nút Giá bán lẻ

+ Loại tiền : nhập hiển thị của loại tiền hiển thị trên tem in ra.

(3)  Các thông số tùy chỉnh khác

+ Loại barcode: bạn có thể chọn lại loại barcode để in theo các chuẩn khác nhau.

+ Sắp xếp khi in : Sắp xếp các phiếu hiển thị trên bản in ra theo footer hoặc header.

+ Số cột/ trang : Số tem in trên một dòng.

+ Độ rộng vạch: là khoảng cách giữa các vạch trên tem.

(4)  Lựa chọn In barcode theo Số lô/Barcode

Bước 4: Sau tùy chỉnh chọn xong các thông số ta nhấn vào nút In. Kết quả sau khi nhấn nút in: