Chào bạn,tôi mới dùng phần mềm htsoft khi tôi import tồn đầu công nợ phải thu phải trả đều báo lỗi
" Cannot set column 'NVID' to be null.Please use DBNull instead ", htsoft trợ giúp tôi với.